Ben jij die Engineer met een passie voor jachten en schepen?

En, wil je werken in een innovatieve omgeving waarin je kennis en vaardigheden worden uitgedaagd, dan zoeken wij jou! In deze afwisselende functie werk je aan interessante projecten en opdrachten op het gebied van elektrotechniek en automatisering. Dit doe je samen in een team met ambitieuze en gepassioneerde collega’s die allemaal hetzelfde doel nastreven. Heb je affiniteit met de maritieme wereld en wil je jezelf  blijven ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak bij een bedrijf met doorgroeikansen, lees dan gauw verder over de functie-inhoud.
Voor onze opdrachtgever in de maritieme wereld, zijn wij op zoek naar:

Engineer Systeemintegratie
Schiedam, 40 uur

Onze opdrachtgever realiseert de systeemintegratie van elektrische- en automatiseringssystemen aan boord van marineschepen, onderzeeboten en luxe superjachten. Een complex, maar fascinerend werkgebied vol met innovaties. Je komt te werken op de afdeling Engineering, zij verzorgen de systeemintegratie, het elektrisch ontwerp en de automatisering van zowel nieuwbouw projecten en upgrades van de systemen.

Functie omschrijving:
Als Engineer Systeemintegratie ben je verantwoordelijk voor de technische systeemarchitectuur en integratie van complexe systemen en installaties. Je bent dus in staat om zelfstandig systeemoplossingen te bedenken. Op basis van jouw ruime systeemkennis in elektrotechniek en systeemintegratie ben jij de vraagbaak van het projectteam en voor de klant. Hierbij overzie je alle projectfasen (engineering, productie, uitvoering en inbedrijfstelling). Je concrete taken:

 • Je bepaalt het basisontwerp en zorgt voor de elektrische integratie van alle systemen aan boord van schepen;
 • Je laat het detailontwerp uitvoeren, of voert het zelf uit;
 • Het opstellen van technische specificaties voor systemen en het selecteren van toe te passen componenten en materialen;
 • Je analyseert complexe vraagstukken om tot nieuwe systeemoplossingen te komen, bewerkt en beoordeelt technische gegevens;
 • Je overlegt met opdrachtgever/gebruiker en classificatiebureaus en draagt er zorg voor dat de systemen en installaties voldoen aan de eisen van zowel de opdrachtgever alsmede de certificerende instanties;
 • Je adviseert bij het opstellen van systeemontwerpen en inbedrijfstellingen van complexe systemen;
 • Je woont naast in- en externe FAT’s ook eventueel HAT en SAT bij van complexe systemen.

Functie-eisen

 • Kennis van elektrotechniek op Hbo-niveau;
 • Je hebt ruime ervaring met de engineering van elektrotechnische installaties (bv. opwekking, systeem integratie en verlichting), bij voorkeur in de maritieme sector;
 • Goede materialenkennis m.b.t. elektronische- of regeltechnische systemen en componenten;
 • Kennis- en ervaring met Eplan is een pre;
 • Je bent in staat om leiding te geven aan een klein team met Elektrische Engineers en deze met succes aan te sturen op de technische inhoud;
 • Kennis van de eisen van de classificatie instanties is een pre;
 • Goede, duidelijke communicatie, zowel schriftelijk als verbaal in het Nederlands en/of Engels.

Aanbod
Een geweldig bedrijf om voor te werken met een rijke historie en een mooie toekomst, met veel aandacht voor innovatie. Je sluit aan bij een of meerdere project teams, welke aangestuurd worden door een Projectmanager. Dit kunnen zowel nieuwbouwprojecten als service- en refitprojecten van marineschepen, onderzeeboten of luxe super jachten zijn. Wat je ge?ngineerd hebt, kan je uiteindelijk terug zien in de werkplaats! De collegialiteit is groot; een goede sfeer en samenwerking is onmisbaar om complexe werk succesvol uit te voeren. Geen project is hetzelfde en ieder project is bijzonder. Het eindresultaat is altijd een prachtig varend schip waarop alles werkt. Werk waar je trots op kunt zijn! De arbeidsvoorwaarden zijn als volgt:

 • Een salaris tussen de € 3950, – en € 5.830, – bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • 8% vakantiegeld;
 • 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen;
 • Een laptop en smartphone van de zaak;
 • Flexibele werktijden en hybride werken;
 • Een leuke werkomgeving met veel ruimte voor doorgroeimogelijkheden;
 • Een vaste jaarlijkse gratificatie;
 • Een variabele winstdeling;
 • Een goede pensioenregeling via PMT.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren of heb je een vraag? Neem dan contact op met Rob den Hoed rdenhoed@eye4c.nl of 06-26256067.
 

Are you the Engineer with a passion for yachts and ships?

And do you want to work in an innovative environment where your knowledge and skills will be challenged? If so, we are looking for you! In this varied role, you will work on interesting projects and assignments in the field of electrical engineering and automation, as part of a team of ambitious and passionate colleagues who all strive for the same goal. If you have an affinity for the maritime world and want to continue developing yourself personally and professionally in a company with opportunities for growth, read on about the job description. We are looking for an

Engineer System Integration in Schiedam, for our client in the maritime industry, working 40 hours per week.

Our client specializes in the system integration of electrical and automation systems on board naval ships, submarines, and luxury super yachts. It is a complex but fascinating field full of innovations. You will work in the Engineering department, which provides system integration, electrical design, and automation for both new construction projects and system upgrades.

Job description:
As an Engineer System Integration, you will be responsible for the technical system architecture and integration of complex systems and installations. You are able to independently come up with system solutions based on your extensive knowledge of electrical engineering and system integration. You will act as the point of contact for the project team and the client. In addition, you will oversee all project phases (engineering, production, execution, and commissioning). Your specific tasks include:

 • Determining the basic design and ensuring the electrical integration of all systems on board ships;
 • Carrying out or overseeing the detailed design;
 • Drafting technical specifications for systems and selecting the components and materials to be used;
 • Analyzing complex issues to come up with new system solutions, processing and evaluating technical data;
 • Consulting with the client/user and classification bureaus and ensuring that the systems and installations meet the requirements of both the client and the certifying authorities;
 • Providing advice on system designs and commissioning of complex systems;
 • Attending in-house and external FATs as well as potentially HAT and SAT for complex systems.

Requirements:

 • Knowledge of electrical engineering at a higher vocational education (HBO) level;
 • Extensive experience in the engineering of electrical installations (e.g., generation, system integration, and lighting), preferably in the maritime sector;
 • Good knowledge of materials related to electronic or control systems and components;
 • Knowledge and experience with Eplan is a plus;
 • Ability to lead a small team of Electrical Engineers and guide them successfully on technical content;
 • Knowledge of classification authority requirements is a plus;
 • Good, clear communication skills, both written and verbal in Dutch and/or English.

Offer:

This is a great company to work for, with a rich history and a bright future, with a strong focus on innovation. You will join one or more project teams, which are led by a Project Manager. These may involve new construction projects as well as service and refit projects for naval ships, submarines, or luxury super yachts. What you engineer can ultimately be seen in the workshop! The company culture is collegial; a good atmosphere and collaboration are essential for successfully carrying out complex work. No project is the same, and each project is special. The end result is always a beautifully functioning ship that you can be proud of! The employment conditions include:

 • A salary between €3,950 and €5,830 gross per month, depending on knowledge and experience;
 • 8% holiday pay;
 • 25 vacation days and 13 ADV (reduction of working hours) days;
 • A company laptop and smartphone;
 • Flexible working hours and hybrid work;
 • A fun work environment with plenty of room for growth.

Are you interested and would like to aply, or do you have any questions please contact me at Rob den Hoed, rdenhoed@eye4c.nl ++31 6 26256067.

 

Vacature details

 • Functioneel gebied
  Electrical engineering
 • Salaris tot
  Competitive
 • Uren
  40 / Week
 • Locatie
  Schiedam