NEN 4400-1 norm

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals detacheringsbureaus, payrolls en onderaannemers. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Eye4C is ook getoetst en voldoet en deze norm. Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen.

Logo SNA

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist uitzendkrachten. VCU is bedoeld voor Uitzend- en Detachering organisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. De inleners zijn bedrijven met VCA-gecertificeerde organisaties. Vaak gaat het om bedrijven waarbij constructie- of onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen.

Bij Eye4C vinden we het belangrijk dat onze professional veilig en gezond kunnen werken. Daarom werkt Eye4C volgens de procedure van het VG-beheersysteem.

Meer informatie over VCU of VCA kunt u vinden op de website van de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid).

Logo VCU